Kontaktinformasjon

Gro Mathiesen og Per Tore Romstad
Nordre Fegate 140
2740 Roa
Mail: gro@hakadalgolf.no eller pelle@angeyjas.com
Tlf.:  91 32 20 21 eller 95 70 83 29